Facader og skilte

Målet med at lave gode butiksskilte er, at dette lige som gadeskilte, husnumre, bænke og affaldskurve bidrager til den samlede oplevelse af bymidten. Skiltningen skal således være med til at understrege en attraktiv bymidte. Der er også en voksende erkendelse af, at størrelsen og antallet af skilte på en butik ikke øger omsætningen. Tværtimod kommer den type butikker let til at virke lidt "mirakelprisagtig" især i et "bygningskulturmiljø".

Varde Kommune har i år 2000 udfærdiget en fin vejledning for bymiljø, facader og skilte. Denne vejledning kan du hente her:

Varde Kommunes vejledning for facader og skilte i Varde bymidte

Eksempler på fine brancheskilte