Farvesætning

En vellykket farvesætning på dit hus er kendetegnet ved, at farverne i gaderne samlet udtrykker en helhed, uden at det enkelte hus mister sit særpræg, samt at farverne følger facadens opbygning af bærende og bårne elementer. Dit farvevalg bør foretages i relation og harmoni med gadens øvrige farver. Vælger du eksempelvis en hvid farve på din facade og dit nabohus er rødt, vil genskæret få dit hus til at fremstå lyserødt.

Eksempel 1
Husene i Fiskergade, det sidste stykke over for Murfeldts Plads, er et eksempel på en flot farvesat gade. Farverne changerer i gule og i et par enkelte hvide nuancer. Resultatet er en gade, hvor helhed og det enkelte hus respekteres. Denne del af gaden står som et godt eksempel og kan inspirere til farvesætning af øvrige gader i bymidten.

Eksempel 2
Brogade 11 et eksempel på en fin afstemt farvesætning.

Farverne i 1800-tallet
Udvalget af farver i 1800-tallet var ret begrænsede, og da mange af Vardes huse stammer fra denne periode kunne det være en måde at vælge sin farvesætning udfra.

Her ses de traditionelle kalkfarver opstrøget på mursten

Gode råd om farvesætning

  1. Iagttag facaden før malerarbejdet påbegyndes og læg mærke til eventuelle bygningshistoriske spor.
  2. Studér facadens nedbrydning og registrer alle iagttagelser.
  3. Forstå facadens opbygning og dens betydning for gaden, pladsen og bydelen.
  4. Undersøg alle tilgængelige kilder for at klarlægge facadens historie enten ved hjælp af gamle fotos, historiske arkiver eller beskrivelser. Der kan også krattes lidt i lagene på din facade for at finde frem til den oprindelige farve.
  5. Overvej hvilket signal dit farvevalg på facaden udsender i gadebilledet.
  6. Kontakt en arkitekt eller farvekonsulent og få gode råd om farver på dit hus. Få evt. lavet en illustration, der viser forskellige farvekombinationer på facaden.
  7. Afprøv og juster forslaget på nogle kvadratmeter af facaden.
  8. Udfør malerarbejdet efter samme byggeskik, som man anvendte, da huset blev opført. Vær opmærksom på at bruge de "rigtige" produkter og følg dets anvisninger.

Farvekort

Flügger og Nationalmuseets Bevaring tilbyder Danmarks første stilhistoriske farvekort med originalfarver fra rokoko, klassicisme, historicisme og tidlig modernisme. Farvekortet kan rekvireres her.

Varde Kommunes hjælp til farvesætning

I lokalplan 23.01.L02 har Varde Kommune anvist farvekoderne på en række forskellige velegnede farver til og du kan læse mere herom på dette link (side 30). Varde Kommune kan være dig behjælpelig med eksempler på farvekoderne.