Østervold

Gade længde: ca. 340 meter
Gade bredde: 12-15 meter
Gade areal: ca. 4600 m²
Antal gadelamper: 22 stk.
Afstand mellem mast: ca. 25 meter
Belægning: Asfalt

Vis stort kort

Østervold set fra Frisvadvej mod Nørregade
Østervold set fra Østergade
Østervold set fra Lundgade

Østervold
Er præget af meget nybyggeri på den side, hvor Kvickly dominerer. På den anden side af Østervold fra Lundvej til Frisvadvej er der flere fine repræsentanter for husbyggeri. Også Østervold kan tilføres et lidt grønne synsindtryk. Der er dog nogle træer ved enden mod Nørregade/Ringkøbingvej.

På den lille plads ved Lundvej og i rundkørslen ved Nørregade anbefales det, at man opstiller kunstværker.