Storegade

Gade længde: ca. 680 meter
Gade bredde: 8-14 meter
Gade areal: ca. 6320 m²
Antal gadelamper: 33 stk.
Afstand mellem mast: ca. 15- 30 meter
Belægning: Asfalt

Vis stort kort

Storegade set fra Skansen mod åen
Storegade set fra åen
Storegade set fra Skansen mod Nørregade

Storegade
Har sit forløb helt fra åen til Nørregade. Den er naturligt delt i 2 dele. Den første del fra åen til Østergade/Skansen og den anden del herfra og til Nørregade.

Anført af den gamle toldbygning på venstre hånd kommer en række solide 1 ½ plan huse ind til det nyere andelsboligbyggeri, der føres videre op til Brogade i 2 ½ etage. På den modsatte side strækker Vestjysk Automobillager sig fra åen til Enghavevej. Det er oplagt at skabe noget helt særligt på denne fine grund, når denne virksomhed på et tidspunkt beslutter sig for at ændre på sin placering.

På samme side fra Enghavevej til Skansen blev der for år tilbage foretaget en større nedrivning af huse for at give plads til en udvidelse af Storegade. Der er opført et typisk rødstensbyggeri i 3-3 ½ etage.

Storegade præges meget af, at butikkerne i gaden har svært ved at skabe sig et eksistensgrundlag.

På den modsatte side er der nogle meget dårligt vedligeholdte bygninger. Det er dog også på den side, at såvel den byfornyede ejendom i Storegade 25 - tidligere Lohses boghandel - samt den Kampmannske Gård befinder sig. Denne side af Storegade kan ved et større restaurerings-/byfornyelsesprojekt bidrage meget til at forbedre det indtryk, man får af Varde.

Det var værd at overveje, om der kunne gøres noget for at nedsætte bilernes fart i gaden. På den højre side af gaden fra Enghavevej til Skansen skal der også gøres noget for at forbedre indtrykket. Det gøres nok bedst ved at plante træer på strækningen.

På strækningen fra Østergade til Nørregade er der mange udmærkede bygninger, og gaden har generel karakter af en typisk Varde-gade i indre by. Derfor skal belægning og belysning på denne del af Storegade også følge den samme stil som i de tilstødende gader.