Vestergade

Gade længde: ca. 150 meter
Gade bredde: 7 meter
Gade areal: ca. 1130 m²
Antal gadelamper: 5 stk.
Afstand mellem mast: ca. 20 meter
Belægning: Asfalt/flisebelagt

Vis stort kort

Klik her for at se et forslag til gaden
Vestergade set fra Grydergade/Nørregade mod Vesterport
Vestergade set fra midten mod Torvet
Vestergade set fra Kærvej

Vestergade
Gaden forbinder Nørrevold med Torvet. Den første del af gaden fra Nørrevold til Nørregade består typisk af 1 ½ plans og 2-2 ½ plans bygninger af oprindelig solid købstadsmæssig karakter. På flere af bygningerne er der dog i dag foretaget en række mere eller mindre "uheldige" ombygninger, der har trykket oplevelsen af gaden ned på et relativt lavt niveau.

Gaden er i dag belagt med asfalt og forsynet med el-master. Der er en del trafik til det store parkeringsanlæg bag gågadedelen af Vestergade.