Brogade 1

BBR-nummer 573-5538
Vurderinger Arkitektonisk værdi 3
Kulturhistorisk værdi 3
Bevaringsværdi 3
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 271
Opførelsesår 1902
Ombygget 1925
Ejer Ulla Højbjerre
Vurdering af huset
Tag og kviste
50%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
53%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
71%
Bemærkning