Brogade 4

BBR-nummer 573-5554
Vurderinger Arkitektonisk værdi 6
Kulturhistorisk værdi 4
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 511
Opførelsesår 1855
Ombygget 1933
Ejer SHM HOLDING ApS
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
25%
Samlet
61%
Bemærkning