Brogade 7

BBR-nummer 573-5589
Vurderinger Arkitektonisk værdi 5
Kulturhistorisk værdi 6
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 117
Opførelsesår 1863
Ombygget 1982
Ejer Ejendomsaktieselskabet Varde
Vurdering af huset
Tag og kviste
50%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
13%
Døre og porte
20%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
25%
Samlet
47%
Bemærkning