Kong Svends Plads 9a

BBR-nummer 573-40287
Vurderinger Arkitektonisk værdi 3
Kulturhistorisk værdi 3
Bevaringsværdi 3
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 667
Opførelsesår 1927
Ombygget
Ejer Sct. Jacobi a/s
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
80%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
100%
Samlet
97%
Bemærkning