Nikolaikirkestræde 11a

BBR-nummer 573-29968
Vurderinger Arkitektonisk værdi 6
Kulturhistorisk værdi 6
Bevaringsværdi 6
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 78
Opførelsesår 1900
Ombygget 1994
Ejer Gunhild Marie Hansen
Vurdering af huset
Tag og kviste
50%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
80%
Bemærkning