Østergade 14

BBR-nummer 573-56302
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 399
Opførelsesår 1938
Ombygget
Ejer Anders Kristian Linde
Vurdering af huset
Tag og kviste
33%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
53%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
50%
Samlet
60%
Bemærkning