Østergade 15f

BBR-nummer 573-90756
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 1674
Opførelsesår 2004
Ombygget
Ejer Varde Bolig Administration
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
80%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
60%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
75%
Bemærkning