Østergade 19

BBR-nummer 573-56345
Vurderinger Arkitektonisk værdi 6
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 98
Opførelsesår 1900
Ombygget
Ejer
Vurdering af huset
Tag og kviste
50%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
67%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
60%
Samlet
67%
Bemærkning