Østergade 1d

BBR-nummer 573-56205
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 170
Opførelsesår 1985
Ombygget 2008
Ejer Østergade 1 I/S
Vurdering af huset
Tag og kviste
67%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
93%
Døre og porte
60%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
81%
Bemærkning