Østergade 5a

BBR-nummer 573-56248
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 134
Opførelsesår 1927
Ombygget
Ejer TOBØLGAARD ApS
Vurdering af huset
Tag og kviste
0%
Ydermur, gesims og sokkel
60%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
50%
Samlet
49%
Bemærkning