Østergade 7b

BBR-nummer 573-56256
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 109
Opførelsesår 1867
Ombygget 1982
Ejer Rasmus Schmidt Jessen
Vurdering af huset
Tag og kviste
50%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
67%
Døre og porte
60%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
60%
Samlet
69%
Bemærkning