Østervold 12

BBR-nummer 573-56507
Vurderinger Arkitektonisk værdi 7
Kulturhistorisk værdi 6
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 79
Opførelsesår 1930
Ombygget
Ejer Per Nørgaard Andersen
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
53%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
60%
Samlet
79%
Bemærkning