Østervold 26

BBR-nummer
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal
Opførelsesår
Ombygget
Ejer IVERSEN ApS
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
67%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
83%
Bemærkning