Østervold 28

BBR-nummer 573-56655
Vurderinger Arkitektonisk værdi 7
Kulturhistorisk værdi 6
Bevaringsværdi 6
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 83
Opførelsesår 1890
Ombygget 2009
Ejer EJENDOMSSELSKABET ØSTERVOLD VARDE A
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
80%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
89%
Bemærkning