Østervold 30c

BBR-nummer 573-79183
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 194
Opførelsesår 1999
Ombygget
Ejer Eva Frøkjær Madsen
Vurdering af huset
Tag og kviste
50%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
60%
Samlet
69%
Bemærkning