Spigerborgade 10

BBR-nummer 573-41984
Vurderinger Arkitektonisk værdi 4
Kulturhistorisk værdi 4
Bevaringsværdi 4
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 126
Opførelsesår 1825
Ombygget
Ejer Steffen Farup
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
80%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
92%
Bemærkning