Spigerborgade 13

BBR-nummer 573-42026
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 35
Opførelsesår 1880
Ombygget
Ejer Tove U. og Thore B. Sirnes
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
93%
Døre og porte
20%
Tagrender og nedløb
80%
Facadens symmetri og skiltning
80%
Samlet
76%
Bemærkning