Spigerborgade 3

BBR-nummer 573-41895
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 78
Opførelsesår 1890
Ombygget
Ejer Petra Kristine Rasmussen
Vurdering af huset
Tag og kviste
33%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
80%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
82%
Bemærkning