Torvet 12

BBR-nummer 573-49209
Vurderinger Arkitektonisk værdi 4
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 1535
Opførelsesår 1929
Ombygget 1979
Ejer KK EJENDOMME ApS
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
100%
Samlet
100%
Bemærkning