Torvet 2

BBR-nummer 573-49128
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 879
Opførelsesår 1973
Ombygget 1978
Ejer Kaj Christensen
Vurdering af huset
Tag og kviste
50%
Ydermur, gesims og sokkel
25%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
0%
Samlet
43%
Bemærkning