Torvet 3

BBR-nummer 573-49136
Vurderinger Arkitektonisk værdi 5
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 553
Opførelsesår 1931
Ombygget 1988
Ejer VILLEMOES HOLDING ApS
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
95%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
95%
Samlet
94%
Bemærkning