Torvet 5

BBR-nummer 573-49179
Vurderinger Arkitektonisk værdi 1
Kulturhistorisk værdi 1
Bevaringsværdi 1
Stilart
Fredet Ja
Bebygget areal 95
Opførelsesår 1800
Ombygget 2003
Ejer Varde kommune
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
100%
Samlet
98%
Bemærkning Bygningen er fredet