Torvet 6

BBR-nummer 573-49160
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 1654
Opførelsesår 1993
Ombygget
Ejer ESCHERICH A/S
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
80%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
92%
Bemærkning