Torvet 7

BBR-nummer 573-49179
Vurderinger Arkitektonisk værdi 1
Kulturhistorisk værdi 1
Bevaringsværdi 1
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 2742
Opførelsesår 1872
Ombygget 1982
Ejer Varde kommune
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
100%
Samlet
99%
Bemærkning