Torvet 8

BBR-nummer 573-49187
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 864
Opførelsesår 1900
Ombygget 1983
Ejer CENTRALHOTELLET, VARDE ApS
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
95%
Vinduer og tagvinduer
93%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
94%
Bemærkning