Brogade 8

Totalrenovering af byhus og opfyld af gadegennembrud: Brogade 8, Varde

Bygningen er opført i 1844 af Hans Petersen som bygherre.

I 1974 rives halvdelen af bygningen ned for at give plads til indkørsel til et handelsgartneri (Larsens blomster).

I sensommeren/efteråret 2012 startede ny- og ombygningen af Brogade 8.

Ny tilbygning under opførelse.

Set fra gården.

Ny tilbygning opmures.

Tagspær rejses.

Vingetegl lægges.

Et næstent færdigt hus juni 2012.