Hvorfor bevaring?

Varde er en by med en gammel historie. På grund af en del brande i bymidten og et relativ lavt historisk fokus på bevaring, har Varde imidlertid ikke en række gamle bygninger på linie med byer som Ribe, Tønder, Køge m.fl.

Byen har dog enkelte markante bygninger, men er nok allerbedst karakteriseret ved et stort antal bygninger i 1 ½ plan, opført fra 1800-tallet og frem. Dette er med til at give Varde en charme, som mange andre vestjyske byer ikke har.

Når talen er på bevaring, er spørgsmålet altid, hvorvidt der skal bygges videre i den gamle stil, eller der skal indfortolkes ændringer, der i stedet viser den nye tid.

Nogle af de ønsker, som her er medtaget, vil selvsagt også findes i andre danske købstæder, hvilket imidlertid ikke skyldes et ønske om, at Varde skal ligne andre danske byer.

Vi skal finde det særpræg, som netop Varde har. Det kommende bevarings- og byfornyelsesarbejde skal tage udgangspunkt heri, samtidig med at vi vil videreudvikle Varde bymidtes særegenhed. Målet er at skabe endnu større glæde for byens borgere samt tiltrække turister og handlende, netop på grund af disse særlige bykvaliteter.