Brogade 11a

BBR-nummer 573-5627
Vurderinger Arkitektonisk værdi 6
Kulturhistorisk værdi 4
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 149
Opførelsesår 1877
Ombygget 2003
Ejer Ejendomsaktieselskabet Varde
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
100%
Samlet
100%
Bemærkning