Brogade 12

BBR-nummer 573-5635
Vurderinger Arkitektonisk værdi 5
Kulturhistorisk værdi 3
Bevaringsværdi 4
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 124
Opførelsesår 1900
Ombygget
Ejer Erik Christiansen
Vurdering af huset
Tag og kviste
0%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
67%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
60%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
54%
Bemærkning