Brogade 3

BBR-nummer 573-5546
Vurderinger Arkitektonisk værdi 8
Kulturhistorisk værdi 8
Bevaringsværdi 8
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 90
Opførelsesår 1905
Ombygget 1958
Ejer Ejendomsaktieselskabet Varde
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
25%
Vinduer og tagvinduer
13%
Døre og porte
20%
Tagrender og nedløb
0%
Facadens symmetri og skiltning
0%
Samlet
24%
Bemærkning