Fiskergade 1b

BBR-nummer 573-9290
Vurderinger Arkitektonisk værdi 5
Kulturhistorisk værdi 6
Bevaringsværdi 3
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 206
Opførelsesår 1896
Ombygget
Ejer Marianne Sloth
Vurdering af huset
Tag og kviste
0%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
67%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
69%
Bemærkning