Fiskergade 2

BBR-nummer 573-9304
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal
Opførelsesår
Ombygget
Ejer Ejendomsaktieselskabet Varde
Vurdering af huset
Tag og kviste
33%
Ydermur, gesims og sokkel
50%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
50%
Samlet
53%
Bemærkning