Fiskergade 2b

BBR-nummer 573-43901
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 933
Opførelsesår 2000
Ombygget
Ejer EJENDOMSAKTIESELSKABET VARDE
Vurdering af huset
Tag og kviste
33%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
25%
Samlet
69%
Bemærkning