Fiskergade 3

BBR-nummer 573-9312
Vurderinger Arkitektonisk værdi 6
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 6
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 162
Opførelsesår 1800
Ombygget
Ejer Ejendomsaktieselskabet Varde
Vurdering af huset
Tag og kviste
0%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
80%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
78%
Bemærkning