Fiskergade 4

BBR-nummer 573-23897
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 852
Opførelsesår 1850
Ombygget 1921
Ejer Jes Olesen
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
67%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
20%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
69%
Bemærkning