Fiskergade 5

BBR-nummer 573-9320
Vurderinger Arkitektonisk værdi 7
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 4
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 77
Opførelsesår 1877
Ombygget 1951
Ejer Ejendomsaktieselskabet Varde
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
100%
Samlet
100%
Bemærkning