Fiskergade 7

BBR-nummer 573-9347
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 108
Opførelsesår 1895
Ombygget
Ejer EJENDOMSAKTIESELSKABET VARDE
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
53%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
86%
Bemærkning