Kærvej 2b

BBR-nummer 573-24788
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 52
Opførelsesår 1897
Ombygget 1933
Ejer Boet efter Keld Bjarne Leonhardt
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
13%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
68%
Bemærkning