Kræmmergade 12b

BBR-nummer 573-43995
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 740
Opførelsesår 1786
Ombygget
Ejer DEN KAMPMANNSKE GAARD ApS
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
60%
Vinduer og tagvinduer
67%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
25%
Samlet
64%
Bemærkning