Kræmmergade 15

BBR-nummer 573-44010
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 392
Opførelsesår 1900
Ombygget 1977
Ejer EJENDOMSAKTIESELSKABET VARDE
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
13%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
40%
Samlet
60%
Bemærkning