Kræmmergade 8a

BBR-nummer 573-23870
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 727
Opførelsesår 1927
Ombygget 1989
Ejer I/S HEFA VI
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
60%
Samlet
67%
Bemærkning