Murfeldts Plads 5

BBR-nummer 573-49160
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 1654
Opførelsesår 1993
Ombygget
Ejer ESCHERICH A/S
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
74%
Bemærkning