Murfeldts Plads 8

BBR-nummer 573-41208
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 99
Opførelsesår 1993
Ombygget
Ejer Andelsboligforeningen Murtfeldts Plads
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
100%
Samlet
98%
Bemærkning