Nikolaikirkestræde 14

BBR-nummer 573-30001
Vurderinger Arkitektonisk værdi 4
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 4
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 63
Opførelsesår 1898
Ombygget 1988
Ejer Astrid Thorin
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
96%
Bemærkning