Nikolaikirkestræde 16

BBR-nummer 573-30036
Vurderinger Arkitektonisk værdi 5
Kulturhistorisk værdi 6
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 89
Opførelsesår 1875
Ombygget 1981
Ejer Bente Glud
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
95%
Bemærkning